Det är lite lustigt hur vi väljer att uppfatta och tyda sådant som händer oss i vår vardag. Läste nånstans att hur vi tolkar saker beror på vilka filter vi har skaffat oss i vår uppväxt och fram till dagen datum. Integritet är en sak som dom flestas av oss har, fast i olika grader. Hit men inte längre, kom inte närmare inpå mig utan att jag godkänt det. Eller det här med Storebrors övervakning på det vi gör, fram till en viss punkt finner vi oss i det, sen börjar vi känna ett visst motstånd mot det. Idag var jag och besiktigade bilen på en station i norra Stockholm. Körde in bilen när det till slut blev min tur och stannade på anvisad plats, steg ur bilen och överlämnade den till killen som skulle kolla upp den. Och då inträffar det som alltid sker i det läget, att jag känner att den som ska besiktiga bilen är emot mig. Att han kommer att göra allt för att hitta fel på bilen och som i slutändan innebär tid på verkstad och en kostsam faktura. Helt vansinnig tanke, men ändå, den dyker alltid upp. I det här läget skulle det vara lättare om jag tänkte tvärtom! Att han som besiktigar bilen gör mig en jättetjänst som kanske hittar ett fel som i slutändan skulle kunna var ödesdiger, typ att bromsarna är dåliga och att det skulle hindra att en olycka inträffar.

Det måste vara något agg mot att någon annan övervakar och synar det som man själv har eller gör, som ligger nedärvt i våra gener. För alla jag pratat med känner samma sak. Kom inte här och kolla upp mig och det jag gör, utan håll dig du på din kant.

Nu gick besiktningen bra, inga fel förutom att jag saknade en varningstriangel, som såklart är ett rätt påpekande, för det är ju för min egen säkerhet jag ska ha den. Inte för att kontrollanten ska bli nöjd.

Så kontentan av det här är att vi själva, och ingen annan väljer hur och på vilket sätt vi möter olika situationer. Jag kunde ha åkt in på besiktningen och direkt tyckt att det hade varit helt ok om han hittat något fel, för min egen säkerhets skull. Så nästa år när det är dags igen så ska jag åka dit med ett öppet sinne och tycka att det är ok om det hittas något fel på bilen, så jag åker säkert i trafiken.