Höger, vänster eller rakt fram. Det finns alltid ett val att göra, oavsett var och i vilken situation du befinner dig. Att inte välja alls blir ett val det också. Märker det ganska tydligt att jag hela tiden utsetts för valsituationer. Provade igår att stanna upp varje gång jag skulle välja, fann att det blir en hel del under dagen, fast dom flesta valen görs med automatik. Basen för valen är dom filter som man samlat på sig fram till dags datum, fast det kallas oftare för erfarenheter. Sen om det är rätt val vid varje situation är omöjligt att säga, det som kan sägas är att det formligen är det bästa som kan göras just där och just då. Hade man hamnat i samma situation en dag senare är det inte säkert att man handlat på samma sätt.

Spontanitet, eller att bara gå på känsla, är ett sätt att reagera, helt styrt av våra filter. Inom idrotten är det just det man gör mest hela tiden. Träningen går ut på att när man hamnar i en viss situation så reagerar man bara och handlar instinktivt. Men det instinktiva är inprogrammerat under många träningstimmar. Men dom som kan bryta mönstret och ta kontroll över situationen och handla därefter är oftast dom som i slutändan står som segrare. Men det krävs mod att inte alltid reagera efter ett mönster, men ställer man det i relation till hävstångseffekten som det kan innebära för resultatet så kan det vara värt det. Nu behöver det här inte bara gälla inom idrotten, utan i allt vi gör, spelar ingen roll om det är på ett kontor eller i en fabrik. Dom största upptäckter och uppfinningar är gjorda av personer som agerat utanför mönstret. So don´t react everytime from inside your box!