”Om man slår upp ordet vilja i ordboken så står det: ”Vilja eller volition kallas den mentala kapacitet som innebär att man utövar medveten kontroll över sitt tänkande och handlande.”

En central frågeställning inom det filosofiska studiet av viljan är dess förhållande till känslor och förnuftet.
Involverar känslor alltid viljeattityder? Är viljan bestämd av förnuftet?

Men det allra viktigaste – kan vi påverka viljan? Behöver vi motivation för att koppla på viljan?

Min erfarenhet efter åtskilliga samtal med personer från olika områden är att vi blandar ihop eller likställer VILJA med ÖNSKA.
Hur ofta har vi inte sagt till oss själva att jag vill bli det ena eller det andra, eller att vissa saker ska ske, när vi egentligen bara önskar att så ska ske.

Skillnaden är:
Vilja innebär att man väljer bort saker för att nå sitt mål – och är beredd att betala priset för att nå sitt mål.
Önska innebär att man hoppas på att nå målet, utan att välja bort saker för att det, utan att faktiskt göra vad som krävs för att nå det. Man är inte beredd att betala priset.

Slutsatsen är, enligt min mening, att resultatet blir i paritet med insatsen!
Det grundläggande är att veta vad man vill och det allra viktigaste, varför man vill det!

Vet man varför så är det mycket lättare att motivera sig att ge 100 procent.
Efter samtal med spelare inom hockeyn, speciellt yngre, svarar de flesta nästan alltid ”jag spelar hockey för att det är kul – och för att jag alltid gjort det.” Självklart är det otroligt viktigt att det är kul, men följdfrågan blir således: Vad är det som är så kul? Då blir det oftast tyst en lång stund, i ett fall med en hockeymålvakt i högsta serien tog det en månad innan svaret kom…
Svaret på frågan är givetvis individuell, men om man kan hitta det, som den här målvakten gjorde, och vet – Det här är orsaken till att jag är beredd att ge allt! – har man hittat nyckeln till att motivera sig till att stiga mot stjärnorna.
Om man skulle fråga storstjärnor inom alla idrotter vad som drev dem till toppen, kommer säkert så gott som alla svara att det definitivt inte var pengar, utan mer en känsla och en passion för vad de sysslade med som hade fungerat som motor.
Sen är frågan hur man mäter framgång? Är det den som vinner mest, tjänar mest pengar eller är det den som tar sig igenom sina begränsningar och når nya höjder som har nått störst framgång? Tyvärr har det blivit så att den viktigaste parametern på framgång i samhället många gånger har blivit storleken på bankkontot och inte ett övervinnande utav egna begränsningar och motgångar.”

Hårt jobb

Texten ovan är taget från ett kapitel i min bok!