Privatcoachning – förbättra din hälsa och nå dina personliga mål

Coachning är en snabb och effektiv metod att åstadkomma resultat snabbare än vad du gör på egen hand. Behöver du redskap för att minska stressen, sluta röka, prestera högre, förändra kosten, gå ner i vikt eller börja träna? Coachning ger dig möjlighet att identifiera och utforska dina drömmar, att förverkliga dina mål och behov i livet – både professionellt och privat.

Ofta vet vi ungefär vad vi vill åstadkomma, men sitter fast och kan inte ta oss framåt. Tänk om du istället hade tydliga mål och en plan för hur du ska nå dem. Min målsättning är att tillsammans med dig skapa en förtrolig samverkan på vägen till en sundare livsstil. Att vi har en öppen dialog är förutsättningen för din framgång.

Coachningsamtalen sker under sekretess i enlighet med dina önskemål. Förtroende är en nödvändighet, jag har tystnadsplikt och följer ICF:s etiska riktlinjer.

HUR GÅR COACHNINGEN TILL?
Vi träffas med c:a tre veckors mellanrum, anpassat efter ditt behov. På mötena berör vi dagsstatus, önskat mål och vägen dit.

Vi tar gemesamt fram en handlingsplan genom att hitta de redskap, tekniker och verktyg som är adekvata för dina specifika behov. Mellan sessionerna behövs tid till eftertanke och egen bearbetning, då hörs vi vid behov på telefon, mejl eller Skype.

COACHNINGSOMSRÅDEN
Personlig utveckling, fokus på mål och visioner, ökad arbetsglädje, kostrådgivning, karriärsutveckling, ökad effektivitet, stresshantering, tillgång till din fulla kapacitet
Ring Mats för att boka coaching +46 76 886 38 11  ❯